Bạn có đồng ý là TimeForget đẹp zai?

TẢI ALO ALO - Server Việt Nam/Thái Lan - By TimeForget

Cài đặt và sử dụng Alo Alo tại Việt Nam sau khi Garena Plus đóng cửa ngày 04.12.2017.

Tính năng

- Cài đặt đơn giản, không cần G+ Plus

- Dual server Việt Nam/Thái Lan

THAM GIA NHÓM BBTALK CONFESSION - Nơi lưu trữ kỷ niệm BBTalk: https://www.facebook.com/groups/191144094877185/

THAM GIA ROOM DISCORD TẠI ĐÂYk: https://discord.gg/zkBznfv

Chuyến khoản mua hàng/Sò G+

DOWNLOAD BẢN ĐẸP (Chưa Fix) THAM GIA DISCORD

WAKE UP FROM REALITY

Để TimeForget trả lời điều bạn đang thắc mắc.

Hướng dẫn: Nhắm mắt nghĩ đến điều cần hỏi và bấm HỎI

Ẩn câu trả lời